Pracownia projektowania i kosztorysowania instalacji elektrycznych

Pracownia projektowania i kosztorysowania instalacji elektrycznych jest nowoczesną pracownią dydaktyczną zajmująca się projektowaniem i kosztorysowaniem instalacji elektrycznych w oparciu o technikę komputerową. Uczniowie korzystając z wiedzy teoretycznej wykonują projekty instalacji elektrycznej, do których w oparciu o program komputerowy NORMA-PRO wykonują kosztorysy inwestorskie. Pracownia wyposażona jest w dziewięć stanowisk komputerowych z oprogramowaniem umożliwiającym realizację w/w zadań.
Partnerzy szkoły