Pracownia maszyn elektrycznych

Uczniowie tu łączą obwody sterowania maszyn i urządzeń elektrycznych w konfiguracjach występujących w zakładach przemysłowych. Służą do tego moduły i gotowe elementy napędów elektrycznych, które odpowiednio skonfigurowane pozwalają na wykonanie różnych rodzajów układów sterowania maszyn i urządzeń o określonym stopniu trudności. Korzystając z nowoczesnych mierników cyfrowych dokonuje się pomiarów obwodów, na podstawie, których ocenia się poprawną pracę obwodów.

Partnerzy szkoły