26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Prac. nowoczesnych, strukturalnych instalacji elektr.

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Pracownia nowoczesnych strukturalnych instalacji elektrycznych jest pracownią, w której realizuje się tematykę związaną z wykonaniem tradycyjnych i inteligentnych instalacji elektrycznych. Służą do tego moduły i gotowe elementy, które odpowiednio konfigurowane pozwalają na wykonanie różnych rodzajów instalacji o określonym stopniu trudności. Można, zatem wykonać połączenia elementów instalacyjnych (puszki rozgałęźne, łączniki, zabezpieczenia, rozdzielnice), a także można sprawdzić poprawność działania wcześniej wykonanej instalacji. Korzystając z nowoczesnych symulatorów instalacyjnych wykonuje się pomiary, na podstawie, których ocenia się działanie ochrony przeciwporażeniowej oraz poprawną pracę instalacji. Do najnowocześniejszych technik wykorzystywanych w pracowni jest tworzenie i odwzorowywanie Europejskiej Magistrali Elektroinstalacyjnej EIB European Installation Bus.Wykonanie instalacji w tym systemie wiąże się z tworzeniem komputerowego programu aplikacyjnego (sterującego) pracą poszczególnych urządzeń wykonawczych.
Skip to content