26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Novell Academic Training Partner

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Novell Academic Training Partner
Program Novell Academic Training Partner został stworzony, aby umożliwić polskim szkołom prowadzenie autoryzowanych kursów firmy Novell, w tym z SUSE Linux, w ramach posiadanego programu nauczania. Oznacza to, ze uczniowie szkoły mogą przejść pełny autoryzowany kurs, równocześnie zaliczając dany przedmiot.
Dla uczniów jest to dodatkowy element motywujący do nauki, gdyż dążą wtedy nie tylko do uzyskania zaliczenia z przedmiotu, ale także do zdania egzaminu i otrzymania uznanych na całym świecie certyfikatów.

Cel programu NATP
Celem programu Novell Academic Training Partner jest umożliwienie uczniom dostępu do najnowszych technologii sieciowych systemów operacyjnych na możliwie wczesnym etapie edukacji. Oznacza to, że uczniowie w ramach zajęć w szkole mogą uzyskać fachową wiedzę potwierdzoną certyfikatem ukończenia szkolenia firmy Novell. Stwarza to nowe motywacje do nauki i pozwala na przystąpienie do egzaminu certyfikowanego:
•    SUSE – Linux NCLP – Novell Certified Linux Professional – certyfikowany administrator SUSE Linux oraz
•    Novell NetWare – CNA – certyfikowany administrator sieci Novell NetWare.
Dzięki przystąpieniu szkoły do programu NATP jej uczniowie zdobywają praktyczną wiedzę oraz możliwość zdobycia uznanego na całym świecie certyfikatu IT.

Korzyści płynące z przystąpienia do programu NATP
Uczelnie i szkoły biorące udział w programie NATP stwarzają uczniom szereg dodatkowych możliwości:
•    Uczniowie ponoszą minimalne koszty szkolenia prowadzącego do uzyskania certyfikat (tylko koszt materiałów szkoleniowych)
– NCLP – Novell Certified Linux Professional – jest pierwszym tytułem potwierdzającym umiejętność administrowania systemem SUSE Linux
– CNA – Certified Novell Administrator – jest pierwszym krokiem poświadczającym umiejętności w zarządzaniu Novell NetWare
•    Uczniowie zdobywają praktyczne doświadczenie w dziedzinie rozwiązań sieciowych
•    Uczniowie, którzy przystąpią do egzaminu NCLP lub CNA mają szanse na obiektywną weryfikację swoich kompetencji
•    Uzyskane kwalifikacje zwiększają szanse uczniów na rynku pra

Skip to content