26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Kierunki kształcenia OLD

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Technikum Elektryczne – zawód technik elektryk
Absolwent zdobędzie umiejętności z zakresu badania i kontroli urządzeń w czasie eksploatacji, wykonywania instalacji elektrycznych oraz przeprowadzenia badań eksploatacyjnych tych instalacji, dobierania, użytkowania, instalowania i obsługiwania układów energoelektronicznych, diagnozowania stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych, planowania i nadzorowania ruchu w sieci elektroenergetycznej, prowadzenia budowy i eksploatacji linii napowietrznych i kablowych.
Technicy elektrycy mogą być zatrudniani w m. in. zakładach energetycznych, przemysłowych, produkcyjnych, usługowych, naprawczych, elektrowniach, sieciach elektroenergetycznych, biurach projektowych i placówkach zajmujących się dystrybucją maszyn i urządzeń elektroenergetycznych. Mogą prowadzić własną działalność gospodarczą, pozwalającą wykonywać prace instalacyjne na dużych i małych obiektach.
Technikum Energetyczne – zawód technik energetyk
Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu montażu, demontażu i eksploatacji urządzeń wytwarzających ciepło i prąd elektryczny, wykonywania zadań związanych z remontowaniem i eksploatacją maszyn energetycznych stosowanych w elektrociepłowniach i elektrowniach oraz będzie znał podstawowe procesy termodynamiczne zachodzące w maszynach energetycznych, a także sposoby sterowania tymi urządzeniami. Uczniowie będą mieli przeprowadzany cykl zajęć w pracowniach technicznych Wydziału Mechanicznego kierunku Energetyka.
Technik energetyk może być zatrudniany w elektrociepłowniach, elektrowniach, zakładach energetycznych, sieciach elektroenergetycznych i placówkach zajmujących się sprzedażą i dystrybucją urządzeń energetycznych.
Kierunek technik energetyk jest wspierany przez Partnera Szkoły, tj. PGNiG Termika.
Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia fundowane przez Partnera Szkoły.
Technikum Informatyczne – zawód technik informatyk
Absolwent w toku kształcenia zdobywa umiejętności stanowiące kwalifikacje z zakresu programowania komputerów, posługiwania się oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym, projektownia, zakładania, administrowania i nadzorowania baz danych, dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania do określonych zastosowań, administrowania i nadzorowania pracy systemów operacyjnych oraz urządzeń i sieci komputerowych.
Technicy informatycy mogą być zatrudniani we wszystkich zakładach, przedsiębiorstwach, instytucjach, w których użytkuje się i wykorzystuje systemy informatyczne.
W ramach Technikum Informatycznego proponujemy naukę w klasie sportowej o profilu lekkoatletycznym z dziesięciogodzinnym programem nauczania wychowania fizycznego.
Technikum Mechaniczne – zawód technik mechanik
Absolwent będzie wyposażony w umiejętności pozwalające obliczać, projektować i wytwarzać wyroby w procesach produkcji jednostkowej i masowej oraz w eksploatacji maszyn i urządzeń. Posiądzie umiejętności posługiwania się klasycznymi obrabiarkami, ale także obrabiarkami sterowanymi numerycznie. Będzie mógł pracować przy nowoczesnych centrach obróbkowych, zapewniających wysoką jakość wykonywanych detali oraz przy remontach różnych maszyn i urządzeń, także energetycznych. Część praktyczną uczniowie odbywają w Centrum Kształcenia Praktycznego, gdzie zapewniony jest nowoczesny park maszynowy z obrabiarkami CNC. Uczniowie w czasie nauki korzystają także z bogatego wyposażenia wielu pracowni mechanicznych na Politechnice Radomskiej.
Kierunek ten jest wspierany przez firmy branży metalowej działające w Radomiu i okolicach: Bartech, GGG, Lenaal, Narzędziownia Łucznik, PMP, Prozamet, Radmot, RO SA Met, Trimet, które w 2011r. zatrudniały ok. 830 osób, a ich sprzedaż kształtowała się na poziomie 167 mln zł.
Pierwszych 25 uczniów, którzy rozpoczną naukę w tym typie szkoły otrzyma wyprawkę szkolną, zakupioną przez firmy mechaniczne współpracujące ze szkołą, na kwotę ok. 300 zł.
Technicy mechanicy mogą być zatrudniani m. in. w zakładach mechanicznych przy obsłudze obrabiarek standardowych i sterowanych numerycznie, w zakładach energetycznych, naprawczych oraz biurach konstrukcyjnych i projektowych.
Technikum Mechatroniczne – zawód technik mechatronik
Absolwent będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem, programowaniem, obsługiwaniem, montażem, demontażem użytkowaniem, diagnozowaniem i naprawą urządzeń i systemów mechatronicznych. Nabędzie umiejętności z dziedziny inżynierii stanowiącej połączenie mechaniki, elektryki, automatyki, robotyki i technik komputerowych.
Technicy mechatronicy mogą być zatrudniani m. in. w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcji, w zakładach prowadzącym usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych, przy sterowaniu obrabiarek CNC, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa – zawód elektryk
Absolwenci zdobywają zawód elektryka i mogą podejmować pracę w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, eksploatujących energię elektryczną, produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa – operator obrabiarek skrawających / mechanik  precyzyjny / mechanik automatyki.
Absolwenci zdobywają zawód branży mechanicznej i mogą być zatrudniani w zakładach mechanicznych przy obsłudze obrabiarek standardowych i sterowanych numerycznie, w zakładach naprawczych, przy wytwarzaniu elementów wykonywanych z wysoką dokładnością obróbki jak np. przyrządy pomiarowe czy optyczne. Zawód wspierany przez radomskie firmy branży metalowej podobnie jak kierunek technik mechanik.

Skip to content