26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Wizyta studyjna w GPZ Grójec 2

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

24 maja, członkowie młodzieżowego Koła SEP przy ZST (uczniowie klas 2N i 3N) pod opieką Pana Pawła Nazaruka zwiedzili nowo powstałą stację transformatorową 110/15 kV. GPZ-y stanowią węzły pomiędzy siecią WN i SN, które obsługuje OSD. Innowacyjność tego GPZ polega na tym, że wszystkie linie elektroenergetyczne wchodzące do tej stacji są w postaci kabla, natomiast wszystkie urządzenia (transformatory, przekładniki, akumulatornie, urządzenia potrzeb własnych, szafy sterujące, wyłączniki itp.) znajdują się wewnątrz budynku. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę pod kątem najbliższego egzaminu z kwalifikacji zawodowej ELE.06. Wycieczka był możliwa dzięki wsparciu SEP O/Radom oraz PGE Dystrybucja O/Skarżysko-Kamienna. Przewodnikiem był Pan Zdzisław Bilski.

Skip to content