26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Finał Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Na chwilę przed finałem. Uczeń technikum energetycznego (2N), Piotr Fila (prezes Szkolnego Koła Elektryków i Energetyków SKEN) jest jednym z sześciu finalistów w branży Energetyka.

Skip to content