26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Wyróżnienie od Ministra Edukacji

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu Pan Artur Rudnicki zgodnie z Dziennikiem Urzędowym ME 2024 poz. 20 (edziennik (men.gov.pl)) został powołany przez Ministra Edukacji do Rady do spraw Informatyzacji Edukacji.

Do zadań Rady należy w szczególności:

1) wspieranie Ministra Edukacji w zakresie wdrażania technologii cyfrowych w systemie oświaty;

2) przedstawianie Ministrowi rekomendacji dotyczących kierunków działań w systemie oświaty związanych z rozwojem w Polsce społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy;

3) wyrażanie opinii i inicjowanie działań w zakresie edukacji informatycznej, edukacji medialnej i zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych w systemie oświaty oraz ich wpływu na bezpieczeństwo cyfrowe dzieci i młodzieży;

4) inicjowanie działań w zakresie podniesienia jakości kształcenia w systemie oświaty z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych;

To z pewnością dla naszego kolegi duże wyróżnienie i docenienie ogromnych działań na rzecz rozwoju edukacji. Gratulujemy i życzymy sukcesów we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań.

Skip to content