26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Koło Młodzieżowe SEP przy ZST

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Miło mi poinformować, że powstało Koło Młodzieżowe Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Zespole Szkół Technicznych w Radomiu. 31 stycznia br. miało miejsce Walne Zebranie Wyborcze, na którym młodzież wybrała skład Zarządu. W spotkaniu uczestniczył Kol. Bogusław Strzelec – Sekretarz Oddziału Radomskiego SEP i opiekun Koła z ramienia OR SEP, Kol. Jacek Kozyra – Prezes SEP przy ZST oraz Kol. Paweł Nazaruk – pomysłodawca i opiekun Koła z ramienia ZST. Prezesem Koła został Kol. Mateusz Ożdżyński (3N), Wicepreesem Koła został Kol. Mikołaj Adamczyk (2N), Sekretarzem Koła został Kol. Kacper Kosowski (2N), Skarbnikiem Koła został Kol. Wiktor Jarecki (3N). Młodzieży gratuluję wyboru i życzę wytrwałości w osiąganiu kolejnych sukcesów edukacyjnych.

Paweł Nazaruk

Skip to content