26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Rekrutacja do Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Rekrutacja do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły należy pobrać i wydrukować ze strony internetowej naboru elektronicznego
Otwórz stronę naboru
w terminie 15.06.2020 – 10.07.2020 do godz. 15.00

(dla klasy SMS do 22.06.2020 do godz. 15.00)

2. Szkoła przyjmuje wnioski podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów)

3. Wniosek można złożyć w następujący sposób:

· dostarczyć w wersji papierowej do placówki (zapakowane w dużą kopertę). Zaklejoną kopertę należy pozostawić w przygotowanej do tego celu urnie przy wejściu do szkoły

lub

· przesłać skan lub zdjęcie dokumentu jako załącznik drogą mailową na adres nabor@zst.radom.plw temacie wiadomości należy podać nazwisko i imię kandydata

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie (48) 362 81 85 i mailowo nabor@zst.radom.pl

Skip to content