26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Nabór do naszej szkoły 2020/2021 – informacje

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

W roku szkolnym 2020/2021

Zespół Szkół Technicznych w Radomiu

planuje otworzyć następujące klasy

dla uczniów kończących szkołę podstawową

Technikum 5 letnie

1A/S    technik informatyk + SMS (Szkoła Mistrzostwa Sportowego)

1B        technik informatyk

1P        technik programista

1E        technik elektryk

1T        technik mechatronik

1M       technik mechanik

1N       technik energetyk (½ klasy) + technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ( ½ klasy)

Szkoła Branżowa 3-letnia

1Z        elektryk (½ klasy) + operator obrabiarek skrawających (½ klasy)

W każdej klasie zaplanowano 34 miejsca.

 

Nauka w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu to również możliwość między innymi:

  • Uczestnictwa w programie Microsoft Showcase School w ramach, którego można korzystać z darmowego oprogramowania udostępnianego przez firmę Microsoft czy udziału w międzynarodowych spotkaniach z młodzieżą z całego świata
  • Korzystania z centrum zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
  • Udziału w praktykach zawodowych odbywających się w renomowanych zakładach pracy
  • Korzystania z program stypendialnego PGNiG Termika dla najlepszych uczniów
  • Dostępu do psychologa, pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego
  • Udziału w zajęciach na nowoczesnym stadionie lekkoatletycznym wraz z kompleksem wielofunkcyjnych boisk sportowych
  • Oraz wielu innych ciekawych i rozwijających zajęciach i inicjatywach
Skip to content