26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Wybory do Parlamentu Młodzieży Miasta Radomia

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Dnia 4 listopada w Zespole Szkół Technicznych odbyły się wybory do Parlamentu Młodzieży Miasta Radomia. 5 listopada po podliczeniu głosów zostały podane do wiadomości wyniki wyborów:
frekwencja wyborcza wyniosła 74,56%, oddano 1070 głosów w tym 51 głosów nieważnych. Każdy wyborca mógł zagłosować na maksymalnie 4 kandydatów.
Wyniki głosowania są następujące:
Kacper Kołacz – 315 głosów
Wojciech Kucharski – 298 głosów
Karol Ładak – 388 głosów
Robert Mikulski – 417 głosów
Paweł Mital – 303 głosy
Piotr Pawlikowski – 168 głosów
Kamil Rusek – 599 głosów.
Nowymi członkami Parlamentu Młodzieży Miasta Radomia z ZST zostają: Kacper Kołacz, Karol Ładak, Robert Mikulski i Kamil Rusek.
Serdecznie gratulujemy!
Skip to content