26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Planowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2019/2020

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Zespół Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Radomiu informuje, że na rok szkolny 2019/2020 planuje dokonać naboru do 7 klas pierwszych dla uczniów po gimnazjum i 9 klas pierwszych dla uczniów kończących szkołę podstawową. Proponowane kierunki kształcenia:

  1. Uczniowie kończący gimnazjum:
Lp. Rodzaj szkoły Ilość planowanych klas Zawód Numer zawodu Ilość planowanych oddziałów Nazwa oddziału
1 Branżowa Szkoła I st. 1 elektryk 741103 1/2 1Z
operator obrabiarek skrawających 722307 1/2
2 Technikum 6 technik informatyk 351203 2 (w tym 1/3 klasa SMS) 1A/S, 1B
3 technik elektryk 311303 1 1E
4 technik energetyk 311307 1/2 1N
5 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930 1/2
6 technik mechatronik 311410 1 1T
7 technik mechanik 311504 1 1M
  1. Uczniowie kończący szkołę podstawową
Lp. Rodzaj szkoły Ilość planowanych klas Zawód Numer zawodu Ilość planowanych oddziałów Nazwa oddziału
1 Branżowa Szkoła I st. 2 elektryk 741103 1 1L
operator obrabiarek skrawających 722307 1 1O
2 Technikum 7 technik informatyk 351203 2 (w tym 1/3 klasa SMS) 1C/S, 1D
3 technik elektryk 311303 1 1F
4 technik energetyk 311307 1/2 1W
5 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930 1/2
6 technik mechatronik 311410 1 1R
7 technik mechanik 311504 2 (w tym jedna klasa realizuje program eksperymentalny) 1G, 1K

 

W klasach Szkoły Branżowej I st. na kierunku operator obrabiarek skrawających utrzymujemy kształcenie dualne.

Skip to content