26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Młodzieżowa Akademia Biznesu i Przedsiębiorczości

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Uczniowie z naszej szkoły biorą udział w innowacyjnym projekcie edukacji finansowej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Finansów, NBP oraz Fundacji GPW, którego celem jest poszerzenie wiedzy i świadomości ekonomicznej w zakresie zarządzania budżetem, działalności instytucji finansowych, bankowości, mechanizmów zachowań podmiotów gospodarczych, niebezpieczeństwa związanego z zadłużeniem (spirala zadłużenia), budowania postaw odpowiedzialnych, działania sektora finansowego oraz kształtowanie umiejętności umożliwiających efektywne zarządzanie finansami osobistymi.

Uczniowie z klas 2W, 2A oraz 1T uczestniczyli od września do listopada w wykładach i warsztatach, które składały się z pięciu modułów tematycznych: Historia finansów, Produkty i usługi bankowe, Przedsiębiorczość, Kompetencje społeczne, Desing Tinking oraz myśleniu z punktu widzenia odbiorcy rozwijanych projektów, identyfikowaniu i zaspakajaniu ich potrzeb oraz ćwiczeniu szybkości w tworzeniu nowych wersji produktu lub usługi. Zajęcia odbywały się w Warszawie m.in. na Uniwersytecie SWPS, Giełdzie Papierów Wartościowych i w Centrum Kreatywności.

Przed nami druga część projektu – „STARTER WEEKEND”, która odbędzie się w terminie 19-20 stycznia 2019 roku.

Autor: Dorota Mosionek

Skip to content