26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Lista Stu 2018

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Jak wszyscy wiedzą w dzisiejszym świecie trudno jest funkcjonować bez podstawowych umiejętności cyfrowych. Życie i postęp technologii wymusza na nas konieczność bezustannego pogłębiania swojej wiedzy w tym kierunku. Powstaje wiele inicjatyw, które stawiają sobie za cel wytyczenie drogi i przedstawienie wizji naszego społeczeństwa w niedalekiej przyszłości. Jedną z nich jest Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce (więcej). Cele jakie sobie narzuciło to:

Inspirowanie, wspieranie, popularyzowanie, inicjowanie i podejmowanie wszelkich działań prowadzących do:

  • uznania potrzeby powszechnej edukacji cyfrowej przez całe życie za priorytet rozwojowy kraju;
  • budowania świadomości i akceptacji społecznej dla przemian powodowanych stałym rozwojem technologii cyfrowej;
  • zwiększenia poziomu aktywnego uczestnictwa obywateli w rozwoju gospodarczym, społecznym i kulturalnym  dzięki wykorzystaniu nowej technologii cyfrowej.

Pan Artur Rudnicki został dostrzeżony jako jeden z niewielu, którzy bardzo czynnie uczestniczą w różnego rodzaju działaniach ukierunkowanych na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych naszego społeczeństwa. Wymienione powyżej porozumienie uhonorowało jego zasługi oraz doceniło zaangażowanie i umieściło go na tzw. liście stu (więcej).

Gratulujemy i życzymy dalszej owocnej pracy nad upowszechnianiem edukacji cyfrowej.

Skip to content