26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Praktyki zawodowe w PGNiG Termika

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

4 maja 2018 roku 23 uczniów klasy Technikum Energetycznego (klasa 3N) naszej szkoły rozpoczęło praktykę zawodową. Opiekę nad ich edukacją sprawuje PGNiG Termika, która jest jednocześnie patronem klas energetycznych kształconych w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu. Dzięki tej współpracy już od kilku lat nasi wychowankowie mogą szkolić się w warunkach przemysłowych. W ubiegłych latach część absolwentów podpisała umowy o pracę po odbyciu praktyk. Zostali oni zauważeni jako dobrze rokujący pracownicy przez kierownictwo PGNiG Termika i dostali propozycje pozostania w firmie.

Przed praktykami odbyły się spotkania z przedstawicielami PGNiG Termika w celu odbycia przeszkolenia i omówienia zakresu zajęć. Jednocześnie rodzice naszych wychowanków zostali poinformowani o warunkach i zasadach odbywania praktyk. Zgodnie z harmonogramem szkolenia odbywają się w elektrociepłowniach Żerań i Siekierki. Uczniowie poznają tok produkcji energii cieplnej i elektrycznej w kolejnych etapach:

  • Obszar węgla
  • Maszynownia
  • Obszar elektryczny
  • Gospodarka wodna
  • Obszar kolektorowy
  • Kotłownia
  • Automatyka
  • Moduł biznesowy

PGNiG Termika zapewnia wszystkim uczniom odzież i obuwie ochronne oraz sprzęt ochrony osobistej zgodnie z wymogami BHP. W czasie praktyk zaplanowano wycieczki do innych zakładów należących do naszego partnera: Kawęczyn i Proszków.

Zajęcia zakończą się 30 maja 2018 roku. Życzymy wszystkim owocnych spotkań.

A oto kilka zdjęć z trwających praktyk:

 

Skip to content