26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Stypendia dziesiątej edycji programu edukacyjnego PGNiG TERMIKA SA – Zagrzewamy do nauki wręczone

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Stypendia dziesiątej edycji programu edukacyjnego PGNiG TERMIKA SA – Zagrzewamy do nauki wręczone
W dniu 19.04.2018 r. uczniowie z  klasy   3E – Adam Jesionek, 4E- Wojciech Małaczek, 4F – Adrian Belowski, Paweł Syta wraz z Dyrekcją  Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki – B. Kudas, A. Rudnickim oraz nauczycielami A. Wesołowską, W. Sytą, uczestniczyli  w Jubileuszowej X Gali Stypendialnej  PGNiG Termika. Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce otrzymali stypendium w kwocie 2000 zł. i 1500 zł. Wśród zaproszonych gości znaleźli się min Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Energii Pana Pawła Mazurkiewicza, Pan Michał Pietrzyk – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych PGNiG, Pan Jarosław Głowacki  – Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA, Pani Bożena Mayer – Gawron – Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Pani Aneta Przygoda – przedstawiciel Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego w Kuratorium Oświaty, Pan Piotr Niewiadomski – Vice Prezydent Miasta Siedlce, Pan Henryk Niedziółka – Przewodniczący Rady Miasta Siedlce, Pan Zbigniew Cierpisz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga – Północ, Pan Grzegorz Hlebowicz  – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz, Pan Michał Jakubowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz, Pani Ewa Rahman – przedstawiciel Wydziału Szkół Ponadgimnazjalnych i Kształcenia Ustawicznego w Biurze Edukacji miasta stołecznego Warszawy, Pan Artur Nawrot – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz, Pan Włodzimierz Siess – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Praga-Północ, a także Dyrektorzy naszych szkół partnerskich.
Licznie przybyli goście podkreślali w swoich przemówieniach wartość współpracy ze szkołami, które objęte są patronatem, dziękując jednocześnie za zaangażowanie w kształcenie zawodowe i wychowanie młodzieży.
Uroczystość uświetnił występ szkolnego zespołu działającego w ZST, z którym gościnnie wystąpili A. Rudnicki – wicedyrektor oraz M. Świtas – nauczyciel.
Skip to content