26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Pokazy fizyczne w Lublinie

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

W dniu 26.IX.2016 roku tak jak co roku klasy drugie wraz z nauczycielami fizyki i wychowawcami uczestniczyły w wycieczce na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie na wydziale fizyki demonstrowane były doświadczenia z tematyki: elektromagnetyzm, ciecze, fizyka ciała ludzkiego oraz rezonanse. Po pokazach udaliśmy się do Kazimierza Dolnego nad Wisłą gdzie uczniowie wraz z nauczycielami mogli spędzić w miłym otoczeniu czas wolny.

Skip to content