26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

ZST najbardziej usportowioną szkołą średnią w regionie radomskim.

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Sport jest bardzo mocno związany z Zespołem Szkół Technicznych już od samego początku istnienia placówki. Przez wiele lat motorem napędowym sportu szkolnego były sukcesy lekkoatletów. Mury naszej szkoły opuściło wielu medalistów Mistrzostw Polski oraz reprezentantów naszego kraju. Autorem sukcesów i wychowawcą wielu sportowców był Leszek Trzos

W Zespole Szkół Technicznych od wielu lat  prężnie działa klub szkolny UKS Technik, który jest kontynuatorem tradycji klubów Orlęta Radom i UKS Energetyk. Klub działa od listopada 2007 roku dzięki inicjatywie Artura Błasińskiego, Tadeusza Kraski i gronu nauczycieli naszej szkoły. Klub  jest stowarzyszeniem sportowym. Jego członkami są nauczyciele, uczniowie, rodzice, aktywni sportowcy oraz duża grupa sympatyków  i kibiców. Nadrzędnym celem Klubu jest organizacja pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, prowadzenie działalności szkoleniowej oraz organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.

Klub nasz ściśle współpracuje z organizacjami pozarządowymi przy organizacji wielu imprez masowych. Wspólnymi silami udało nam się zorganizować kilkanaście masowych imprez biegowych o randze ogólnopolskiej. Zawody te na trwale wpisały się w kalendarz sportowy naszego regionu. Przede wszystkim jest  to organizacja zawodów „Bieg Kazików”, „Półmaraton Radomskiego Czerwca” , „ Maraton Trzeźwości”, siedem edycji zawodów „Grand Prix Radomia” oraz Festiwal Biegowy.  Członkowie naszego klubu startują w wielu imprezach biegowych na terenie kraju oraz  poza jego granicami.

Uczniowie naszej szkoły są reprezentantami kraju na zawodach międzynarodowych o randze mistrzostw Europy. Wielu z nich jest medalistami mistrzostw Polski.  Dzięki wysokiemu poziomu sportowemu jaki prezentują nasi uczniowie w roku bieżącym została powołana Szkoła Mistrzostwa Sportowego działająca w ramach Zespołu Szkół Technicznych. Dzięki tej inicjatywie nasi uczniowie mają możliwość łączenia sportu z nauką, co przełoży się na osiągane przez nich wysokie wyniki sportowe. Nowo powstała Szkoła ściśle współpracuje z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki oraz Radomskim Ludowym Towarzystwem Lekkoatletycznym – ZTE-Radom. Zdecydowana większość zawodników tego klubu są uczniami naszej szkoły.

Uczniowie naszej szkoły udzielają się jako wolontariusze przy organizacji wielu imprez sportowych o charakterze masowym. Czynnie  biorą udział przy organizacji biegów Charytatywnych z których dochód przeznaczony jest dla potrzebujących. Biorą udział w projekcie ministerialnym „lekkoatletyka dla każdego!” promującym dyscyplinę już w grupach dzieci z klas I-III szkół podstawowych.

Szkoła nasza od wielu lat zajmuje czołowe miejsca w sporcie szkolnym w ramach Radomskiej Olimpiadzie Młodzieży. Przez ostatnie 11 lat nasza szkoła 10 krotnie była najlepsza w współzawodnictwie szkół ponadgimnazjalnych w kategorii chłopców. Sukcesy naszych uczniów w sporcie kwalifikowalnym przez Ministerstwo Sportu oraz sporcie szkolnym sprawiają że Zespół Szkół Technicznych od wielu lat jest najbardziej usportowioną szkołą średnią w regionie radomskim.

 

Zdjęcia

 

 

Skip to content