26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

II Konkurs Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym w latach 1939-1945.

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

II Konkurs Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym w latach 1939-1945.

Konkurs odbędzie się 28.09.2015r.Składać się będzie z dwóch części.

Część pierwsza- test.

Uczniowie rozwiązują 30  minutowy test obejmujący wiedzę o latach okupacji hitlerowskiej  i sowieckiej 1939-45, powstaniu i organizacji PPP, okupacji w Radomiu, miejscach kaźni mieszkańców Radomia, akcjach zbrojnych, ludziach związanych z PPP.

Część druga- gra miejska

Przeznaczona jest dla uczniów klas pierwszych. Uczniowie podzieleni na zespoły, składające się z trzech osób reprezentujących klasę, mają odnaleźć 4 miejsca  w Radomiu  związane z latami okupacji. Na starcie otrzymują wskazówki pozwalające odnaleźć kolejne miejsce. Po dotarciu na miejsce i udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie, otrzymują ¼ hasła związanego z Polskim Państwem Podziemnym. Jeśli jej nie udzielą otrzymują tylko wskazówki dotarcia do następnego etapu. Wygrywa ta drużyna która: zdobędzie punkty za test, odgadnie hasło i osiągnie  przybędzie na metę w najlepszym czasie.

Chętni proszeni są zgłaszanie się do mgr Pawła Wolskiego

Skip to content