26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Maturalny egzamin poprawkowy

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Poprawkowy egzamin maturalny (zarówno pisemny jak i ustny) odbędzie się w dniu 26.08.2014 o godz. 9.00. Należy zgłosić się na 30 minut przed egzaminem.

Skip to content