26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Elektrycy w projekcie „New Tech”

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

W dniach 9 – 16 maja br. grupa nauczycieli przedmiotów elektrycznych uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Barcelony. Wyjazd nauczycieli którymi byli: Renata Hały, Edyta Kozłowska, Jan Nitek, Józef Różański, Ireneusz Skóra, Tomasz Magnowski, Tomasz Pakosz i Jacek Kozyra odbył się w ramach projektu unijnego  „NEW TECH”  Program rozwoju praktycznych kompetencji nauczycieli zawodów branż nowych technologii. Grupa w/w nauczycieli od listopada ubiegłego roku brała udział w projekcie, który obejmował warsztaty oraz zajęcia praktyczne w firmach z branży elektroenergetycznej z tematyki odnawialnych źródeł energii. Wyjazd studyjny był podsumowaniem całego projektu i odbył się według następującego programu:

  1. Wizyta w Narodowym Centrum Superkomputerów „Centro nacional de Supercomputación” w Torre Girona. Misją centrum jest badanie, jak również rozwój różnorodnych technologii informatycznych i zarządzanie nimi w celu ułatwienia postępu naukowego, postępu w technologii sprzętu oraz oprogramowania. Zakład proponuje nowatorskie możliwości ulepszenia m.in. procesorów, hierarchii pamięci oraz ich połączeń, modeli programowania i ich skutecznego stosowania.

 

  1. Zwiedzanie wieży telekomunikacyjnej Collserola w Barcelonie, zbudowanej w roku 1992 przy okazji Olimpiady w Barcelonie, zaprojektowanej przez architekta Normana Foster. Wieża ma 228 m wysokości i zajmuje powierzchnię 6.300 m2. Akcje w niej posiadają firmy takie, jak: Tetevision, Teléfonica España, Centrum Telekomunikacji i Technologii Rządu Katalońskiego Generalitat, Miasto Barcelona. Wizyta obejmowała zagadnienia m.in.:
  • transmisji sygnału radioelektrycznego, wówczas gdy konieczna jest odpowiednia  wysokość sprzętu,  aby uzyskać zasięg dla systemów telekomunikacyjnych,
  • instalacji zaopatrywania w energię elektryczną, wspomaganych przez generatory,
  • klimatyzacji sprzętu,
  • zcentralizowanej kontroli instalacji telekomunikacyjnych,
  • konserwacji infrastruktury oraz instalacji,
  • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności tych instalacji.

 

  1. Wizyta w Instytucie Technologicznym „Leitat”, który zajmuje się badanem i wdrażaniem nowych technologii we wszystkich dziedzinach nauki i technologii. W instytucie analizuje się próbki małych  rozmiarów,  takie jak  struktury krystaliczne, nowe materiały, nanotechnologie, próbki biologiczne i chemiczne, zanieczyszczenia lub resztki archeologiczne.

 

W czasie tak napiętego harmonogramu uczestnicy wyjazdu  odbyli wycieczkę po Barcelonie – pięknej stolicy Katalonii, drugiego pod względem wielkości miasta Hiszpanii. Uczestnicy  zwiedzili sławne oraz znaczące w skali światowej obiekty architektury min: kościół Sagrada Familia, Wzgórze Montjuic, najsłynniejszą dzielnicę Barcelony – La Rambla.

Przygotował: Jacek Kozyra

Skip to content