26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Dzień Świętego Walentego

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

W dniu 14 lutego 2013 roku Komisja Języków Obcych zorganizowała imprezę szkolną poświęconą obchodom Dnia Świętego Walentego. Młodzież zaprezentowała swoja wiedzę na temat „Walentynek” w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Rosji i innych wybranych krajach. W programie imprezy znalazła się prezentacja multimedialna przygotowana przez uczniów klas trzecich, konkurs muzyczny – w którym uczniowie zgadywali tytuły znanych piosenek o miłości, konkursy językowe oparte na zasadach „łamańca językowego”. Jednym z elementów obchodów „Walentynek” było przygotowanie plakatów tematycznie związanych z Dniem Świętego Walentego. Uczniowie, którzy najlepiej poradzili sobie z zadaniami otrzymali drobne nagrody i upominki. Konkurs umożliwił uczniom zapoznanie się z informacjami na temat obchodów Dnia Świętego Walentego w wybranych krajach. Mieli oni możliwość poszerzenia leksyki, ćwiczyli prawidłową wymowę zwrotów związanych z tematem spotkania oraz mieli okazję odbycia lekcji z języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego z interesującymi elementem kulturowym

Skip to content