26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Sprawozdanie z Meetingu Międzynarodowego w Pardubicach w dniach 24 – 26 Czerwca 2012

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

W marcu bieżącego roku szkoła przystąpiła do międzynarodowego projektu Leonardo da Vinci pt. „EuroNach II”, w którym biorą udział takie państwa, jak: Niemcy, Francja, Włochy, Łotwa, Czechy, Bułgaria.

Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń w kształtowaniu kształcenia zawodowego w  Unii Europejskiej.

W dniach 24-26 czerwca odbyło się spotkanie delegacji  wyżej wymienionych krajów, podczas którego zostały utworzone grupy mające na celu opracowanie poszczególnych zadań założonych w projekcie.

Naszą Szkołę reprezentowali:

– p. Artur Rudnicki – wicedyrektor,

– p. Elżbieta Marczewska – nauczyciel chemii,

– p. Agnieszka Kaim – nauczyciel jęz. niemieckiego, tłumacz.

Wicedyrektor szkoły przedstawił nasze zadania  oraz możliwości stworzenia  strony internetowej dla potrzeb projektu.

Oprócz tego zostały przeprowadzone rozmowy na temat zorganizowania podobnego meetingu w naszej szkole w styczniu  2013 roku oraz wymiany uczniów.

Skip to content