26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Sprawozdanie z Meetingu Międzynarodowego w Sofii w dniach 29 – 30 Marca 2012

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Sprawozdanie z Meetingu Międzynarodowego w Sofii w dniach 29 – 30 Marca 2012

Na początku  marcu, tego roku, szkoła została włączona do projektu „Euro – Nach II”, którego koordynatorem jest Saksońskie Centrum Kształcenia Praktycznego w Dreźnie.  W projekcie bierze udział siedem państw europejskich. Głównym językiem projektu jest język niemiecki, a językiem pomocniczym – język angielski. Oprócz naszej szkoły i placówki niemieckiej w projekcie uczestniczą partnerzy z:  Francji, Włoch, Czech, Łotwy i Bułgarii. Wszyscy partnerzy reprezentują placówki,  w których prowadzone jest kształcenie zawodowe.

Czas trwania projektu:  październik 2011 – wrzesień 2013
Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń w kształtowaniu zawodowego kształcenia ustawicznego. Dodatkowo partnerzy mają zadanie:
– stworzyć  koncepcję metodyczno – dydaktyczną dla dodatkowych kwalifikacji,
-określić kryteria pomiaru efektów uczenia się,
– stworzyć opis efektów kształcenia w aspekcie gospodarczym,
-stworzyć zestaw zadań konkursowych, które odzwierciedlają wymagania stawiane na stanowisku pracy,
-włączyć nauczycieli zaangażowanych we wdrażanie i  testowanie koncepcji do planowanych zadań.
Nasze zadania w projekcie to:
– udział w formułowaniu strategii do transferu konkursu, który będzie zgodny ze strukturami europejskiego systemu kształcenia,
– przedłożenie swoich propozycji w odniesieniu do zawodowych wymagań w konkursie      środowiskowym,
– aktywne uczestnictwo w przeprowadzeniu międzynarodowego konkursu ,
– ewaluacja konkursu oraz współpraca z partnerami nad wydaniem podręcznika.
W ramach projektu odbyło się spotkanie wszystkich partnerów w Sofii w dniach 29 – 30 marca 2012r.
Na spotkaniu:
– omówiliśmy sprawy finansowe związane z projektem,
– zapoznaliśmy się z wariantem koncepcji pedagogicznej,
– poznaliśmy koncepcję zadaniową w konkursie,
–  zastanawialiśmy się nad kryteriami oceniania konkursu,
– zastanawialiśmy się jakich wyników nauczania możemy się spodziewać .
Naszą szkołę reprezentowali: Pani dyrektor Bernadeta Kudas, Pan wicedyrektor Artur Rudnicki i Pani Agnieszka Kaim, która pełniła funkcję tłumacza.
Przedstawiliśmy prezentację multimedialną szkoły, której celem było pokazanie naszej placówki i jej wszystkich aktywności z uwzględnieniem kierunków kształcenia.
Efektem końcowym meetingu w Sofii było opracowanie zadań w projekcie oraz przydzielenie ich do poszczególnych grup międzynarodowych oraz ustalenie terminów najbliższych spotkań między partnerami.

Skip to content